Osiński i Syn

Biuro:
ul. Dzierżoniowska 16c
57-100 Strzelin
Tel. 071 79 62 958
Fax: 071 79 62 957
e-mail: arek@ois.com.pl

Market “Mrówka”
ul. Dzierżoniowska 16c
57-100 Strzelin
Tel. 071 79 62 955
071 79 62 964