Strzelin - Pawilon Handlowy
Stronie Śląskie - PBS Oddział
Borów - Ośrodek Zdrowia Strzelin - Budynek Mieszkalny

Głównym potencjałem naszej Firmy są jej pracownicy, których trzon stanowi odpowiednio dobrana i sprawdzona kadra kierownicza oraz duże grono wykwalifikowanych pracowników o bogatym dorobku zawodowym wykonujących wszelkie prace budowlane i instalacyjne. Dysponujemy również własną bazą sprzętową i transportową, m.in. posiadamy własne  koparko-ładowarki, samochody samowyładowcze z HDS, rusztowania systemowe i wiele innych urządzeń, niezbędnych do szybkiej realizacji powierzonych nam inwestycji.

Przez kilka lat naszej działalności wypracowaliśmy sobie dobrą opinię, co możemy potwierdzić bardzo dobrymi referencjami od naszych klientów i odbiorców, którymi byli i są m.in. Telekomunikacja Polska S.A., Zakład Ubezpieczeń Społecznych, Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, Powiatowy Bank Spółdzielczy w Strzelinie, Urząd Miejski Wrocławia, Urząd Miasta i Gminy w Strzelinie, Urząd Gminy w Przewornie, Urząd Gminy w Borowie, Poczta Polska, “RUCH” Wrocław i wiele innych.

Jesteśmy gotowi do profesjonalnego, solidnego i szybkiego zrealizowania Państwa zamówienia z gwarancją jakości.

Lista referencyjna z kilku ostatnich lat.